Стъклоповдигач – същност и методика на ремонтните дейности

Стъклоповдигач – същност и методика на ремонтните дейности

Притежателите на автомобили следва да са наясно поне с най-основните части на своето превозно средство. Важно е, освен да имат представа от същността им, така и да съумяват да различават отделните симптоми, които биха могли да ги ориентират в посока на това, че даден компонент е претърпял повреда. В днешната статия ще разгледаме същността на част, наричана стъклоповдигач. Всеки автомобил е снабден с такъв компонент – ето защо му отреждаме заслужено място.

Какво представлява автомобилният стъклоповдигач и за какво се използва?

Както може би се ориентираме красноречиво и по самото име на елемента, всеки стъклоповдигач изиграва ролята на механизъм, служещ за движение на страничните стъкла. Безспорно това е един от важните автомобилни компоненти. Разпознаваме два основни вида стъклоповдигач – единият се откроява като стандартен. Характерното при него е, че се състои от ролки, жила, плъзгачи и макари. Другият тип стъклоповдигач, който също се среща доста често при голям брой от превозните средства, е ножичният. Състои се от елементи като зъбен гребен, плъзгачи и рамена. Добрата новина е, че повечето сервизи и професионалисти са достатъчно обучени и способни в отремонтирането и подмяната и на двата вида стъклоповдигачи.

Как се осъществява ремонтът на стъклоповдигач?

Както вече упоменахме, всеки стъклоповдигач се характеризира със способността страничните стъкла да се вдигат, спускат и застопоряват в определена позиция. В този ред на мисли именно тази ежедневна употреба предполага и честа повреда на стъклоповдигачите. Ще отделим малко време с цел разясняване – какво всъщност представлява ремонтът и подмяната на един стъклоповдигач?

Тъй като стъклоповдигащият механизъм се намира в кората на всяка от вратите, логично процесът по неговите ремонт и подмяна стартира с демонтиране на въпросната кора. Демонтира се също и изолационната мембрана – по този начин се осъществява пряк достъп до проблемния стъклоповдигач.

Следващата стъпка касае демонтаж на стъклото, заедно със стъклоповдигащия механизъм и мотора, който задвижва същия този механизъм. Това се прави с цел по-лесната работа върху проблемната част – на удобна работна станция се разполага повреденият стъклоповдигач и се осъществява работата по неговото ремонтиране. Всеки стъклоповдигач се демонтира на съставните си части, за да се открие кой именно е проблемният сегмент. Така най-лесно всеки специалист би съумял да ремонтира компонента качествено или да пристъпи към неговата замяна с нова част.

След внимателното преминаване през всички стъпки, по обратен ред се сглобява вече ремонтираният стъклоповдигач и се монтира обратно във вратата на автомобила, заедно с изолационната мембрана. Поставя се и кората на вратата, след което задължително се тества частта с цел проверка дали всички нейни отделни механизми работят оптимално и качествено.

Честата диагностика на един стъклоповдигач предотвратява редица проблеми

Също както и при всички автомобилни компоненти, така и що се отнася до стъклоповдигача, честата диагностика и профилактика със сигурност ще увеличат живота на механизма, предотвратявайки възникването на редица проблеми. Ето защо специалистите съветват да обръщате внимание на състоянието на автомобила си и при забелязване на някакъв проблем, да отвеждате въпроса към автомеханик.