Кои стелажни системи са подходящи за съхранение на палетизирани товари?

Кои стелажни системи са подходящи за съхранение на палетизирани товари?

Оптимизирането на складовото пространство е едно от важните неща, които всеки бизнес би могъл да направи, за да се развива. То улеснява, забързва, опростява работата. Може би вече сте чували, че стелажните системи са един от най-добрите варианти за тази цел. Но кои от тях са подходящи за съхранение на палетизирани товари? Именно с това ще ви запознаем днес.

Конвенционални палетни стелажи

Това е рентабилен и работещ вариант, който е изключително адаптивен към всеки вид товар. Конструкцията е изградена от стомана с максимална плътност, което означава, че съхранението дори на тежки товари е много сигурно. Този тип стелажна система е модулна и може да бъде премествана или реорганизирана. Това я прави подходяща за оптимизиране на пространството както на нови, така и на съществуващи складови бази.

Тъй като достъпът до палетите се осъществява директно, системата позволява съхранение на палети с разнородни стоки на един и същи рафт, без да е необходимо те да бъдат размествани впоследствие. Ето защо тя може да бъде използвана с всички най-известни стратегии за управление на продуктопотока.

Drive in системи

Това е система за съхранение, в която палетите се съхраняват в коридори и се поддържат от направляващи греди или релси. Складово-подемната машина влиза в пътеката с повдигнат до нужното ниво товар. Drive-in системата е подходяща за еднотипни палетизирани стоки, в които достъпът до конкретен палет не е фактор.

Разработени са два варианта на Drive-in. Първият от тях, FIFO има двустранен достъп на подемните машини и се използва за оптимизация на потока на стоки със срок на годност. LIFO е решение за стоки, които нямат срок на годност, тъй като то осигурява едностранен достъп. Неговото предимство е, че оползотворява по-голям процент от складовото пространство.

Гравитационни стелажни системи

Гравитационните стелажни системи работят при почти 100% използване на складовата площ. Те включват ролкова конструкция, проектирана под наклон, така че след поставяне от високия край на стелажа, товарът да се придвижи с контролирана скорост до най-предната възможна позиция.

Тези системи имат просто устройство и се поддържат много лесно. Изключително са подходящи за складове с голяма динамика на работата и осигуряват бързина на обработката.

Мобилни стелажи

Мобилните стелажи дават възможност за максимално оползотворяване на складовото пространство и пълен контрол върху наличностите и движението. Ето защо те могат да бъдат използвани за складиране на разнообразни товари. Мобилните стелажи осигуряват бърз и ефективен работен процес с висока скорост на обслужване.

Допълнително предимство на системата е, че не изисква допълнителни складово-подемни машини. Тази висока технология има минимална нужда от обслужване. Това я прави чудесна инвестиция, която се отплаща много бързо.

Шатъл системи

Това е складова система, която позволява пълно автоматизиране на работния процес. Използва конструкции, задвижвани от релси и обслужвани от сателитни колички. Системата се управлява от прецизен софтуер, който прави процеса изключително сигурен и изключва опасността от човешка грешка или работни инциденти.

Шатъл системите се проектират индивидуално, в зависимост от нуждите на всеки клиент. Те са високоефективни и значително намаляват разходите за заплащане на служители. Ето защо представляват инвестиция с бърза възвращаемост.

Самоносещи конструкции за складове

Самоносещите конструкции са уникални с това, че те не изискват съществуваща складова база или покриваща конструкция. Те се състоят от компактна структура от стелажи, носещи и ограждащи елементи. С помощта на този тип системи се постига оптимална компактност при съхранение.

При проектиране на самоносещите конструкции се вземат предвид формите и размерите на наличното пространство за съхранение, спектърът от стоки, за които ще се използват, както и необходимостта от движение на товарите. Височината на системата зависи основно от местното законодателство и може да достигне височина от 30 м. Този тип стелажни системи могат да бъдат статични или автоматизирани. Конструкцията се монтира лесно, с помощта на крепежни елементи – без да е нужно допълнително заваряване.

Всички стелажни системи, за които ви разказахме днес са изключително подходящи за съхранение на палетизирани товари. Коя от тях ще изберете зависи от вашия бюджет, спецификите на складовото пространство, с което разполагате, както и особеностите на стоките.