Легално ли е да се играе в нелицензирано онлайн казино?

Легално ли е да се играе в нелицензирано онлайн казино?

Със същата скорост, с която се разширява индустрията на онлайн игрите се усложняват и регламентите регулиращи този пазар.

Няма страна, в която да не намерите разнообразие от онлайн хазарт, и е също толкова трудно да се разбере дали хазартът е законен. Важно е да се разбере, че не всички сайтове, налични в дадена държава, са лицензирани за работа. Хазартът в нелицензирани казина е лоша идея, която може да има ужасни последици за вас. Ето защо трябва да избягвате тези уебсайтове, когато искате да залагате онлайн.

Лицензиране на онлайн казино в България

Както всеки добър бизнес така и сайтовете за хазарт трябва да бъдат официално регистрирани в съответните органи, за да имат законно разрешение да работят, а всеки може да направи свое проучване за лицензирането на избраното казино, като провери в този сайт.

 Задълженията на всеки предоставящ тази услуга на българския пазар са изрично посочени в Закона за хазарта и няколко допълнителни наредби. 

Оператор, който иска да създаде бизнес за онлайн хазарт в България, трябва да получи лиценз за хазарт. Всички лицензирани онлайн казина се вписват в специални регистри, които могат да бъдат видени на официалната страницата на Националната агенция по приходите.

За да може даден сайт за хазарт да получи този лиценз, той следва да представи на органа лицензиращ дейността, игралния софтуер и цялата компютърна система и сървъри, система за идентифициране на участниците в игрите, банкова сметка в лицензирана банка за извършване на залози и изплащане на печалби и др.

Регистриристрацията гарантира, че сайта отговаря на всички установени закони и разпоредби.

За да гарантира защитата на участниците в игрите и спазването на техните права, българското законодателство е вменило на операторите, предлагащи тази услуга и задължения във връзка с така нареченото отговорно залагане за предоставяне на информация от опасността за възникване на хазартна зависимост и възможностите за превенция и терапия. 

Всяко лицензирано онлайн казино трябва да публикува на сайта си цялата информация за лиценза, като номер на лиценз, за какво е издаден, кога е издаден и неговата валидност.

Нелицензирано онлайн казино

Онлайн казино, което не притежава валиден лиценз и не е вписано в съответните регистри е това, което наричаме нелицензирано онлайн казино. Това означава, че тъй като оператора на онлайн казиното не е представил на органа контролиращ онлайн пазара за игри никаква информация, не може да се каже дали действията, които предприема, са законни или не. Казино игрите може да са дефектни или нагласени, за да ограбят играчите. Може да не успеете да изтеглите пари, дори и да спечелите печалби от такива сайтове. Всичко може да се случи с тези сайтове. 

Органът, който следи за изпълнението на Закона за хазарта в България е Националната агенция по приходите. Като контролен орган Агенцията следи за страници, които не притежават лиценз за тази дейност и посредством съдебно решение спира достъпът до тях.

Игра в нелицензирано онлайн казино

Българското законодателство не предвижда конкретни санкции за участие в игри на нелицензирани онлайн казина, но участието ви в такива игри не гарантира защитата, която законодателят е предвидил за участниците залагащи в лицензирано онлайн казино. Ето защо е добре, ако попаднете на такъв сайт да уведомите Националната агенция по приходите, за да може своевременно тя да предприеме мерки, които ще предотвратят злонамерени действия от страна на нелоялните доставчици. Само лицензирано онлайн казино при евентуален проблем, ви дава опция да потърсите съдействие от НАП.