Дистанционен водомер – принципи на работа?

Дистанционен водомер – принципи на работа?

Възможностите за отчитане на потреблението на вода са много, но най-съвременните и „умни“ дистанционни водомери са нещо ново, за което от онлайн магазин BMAG ще разкажат по-подробно в следващите редове.

Защо да притежавате дистанционен водомер?

В класическата ситуация, когато отчитането е ръчно, се наемат хора, които минават по населените места поединично да записват показанията на водомера. Дистанционният вариант изключва тази необходимост. Данните се предават напълно безжично и се неутрализират опитите за манипулация и предоставяне на невярна информация. Дистанционният водомер позволява постоянен мониторинг на потреблението и мигновена проверка на досегашната консумация. Подобни устройства извършват високопрецизно отчитане и са с най-малко отклонение, в сравнение с всички други видове.

Воденето на графики и отчети дава възможност за анализиране на месечното потребление и неговата оптимизация. Тези модели се свързват с домашната интернет мрежа и извършват предаването на данните локално и безжично.

Как работи водомерът с дистанционно отчитане?

Bmag

В категорията на тези устройства съществуват два основни вида: импулсни и с радиоактивни модули. Първите са с вградено магнитно устройство и сензор за отчитане. В основата на неговия принцип на работа стои предаването на цялостен импулс. Тоест, при преминаване на течността се регистрира импулс, силата на който, определя количеството воден поток. Тази информация се трансформира в електронна и се предава на приемния модул. Той записва входящите сигнали и ги преобразува в четима за потребителя информация.

Дистанционните водомери с радиоактивни модули са по-технологичните устройства. Имат способността да излъчват данните чрез радиоканали към външни уреди или през интернет. Така извършват по-ефективно разпределение. Поради своята надеждност и прецизност в отчитането, те са сред най-търсените видове. В основата стои оптичен елемент, който е много издръжлив и дълготраен, дори и при активна работа.

Използването на дистанционни водомери с радиоактивни модули позволява: 

  • автоматизация при предаването на данните в точно определен ден и извършване на измерване с действащите към момента стандарти;
  • позволява проверка на отчетността от разстояние, без нужда от осигуряване на достъп на ВиК служителите до мястото на устройството;
  • автоматично изпращане на информацията до акаунта на потребителя през интернет, която е достъпна от всяка точка на планетата;
  • не е необходимо проследяването на сроковете за предаване и прехвърляне на данните към други комуникационни услуги.

Какви безжични технологии се използват?

За предаването на информацията действат различни технологии, като сред най-често срещаните са RF (RadioFrequency). Работи по определен радиоканал, състоящ се от предавател и радиоприемник. Използва се радиотранслация на сигнала и действа на принципа на т.нар. MESH-мрежи – линии от радиовръзки. 

GSM/GPRS моделите изпращат данните към сървъра през клетъчната мрежа. Връзката става посредством SIM-карта. Предимствата от използването са липсата на необходимост от изграждане на допълнителна мрежова инфраструктура и големият обхват.

NB-IoT е друга технология, наподобяваща GSM и отново предава сигнала по клетъчната мрежа и SIM-карта. Информацията се изпраща до мобилния оператор и после се препраща през интернет до облачната услуга.

WiFi е прилагана технология за свързаност, посредством рутер, който е с постоянна интернет връзка. Осигурява висока скорост за трансфер на данните, но обхватът е малък. В градовете, където се използва от множество хора, може да се стигне до претоварване на комуникационния канал.